Rambøll Norge AS skal utføre grunnundersøkelser for Statens vegvesen langs Fv 723 i Åfjord. For å kunne utarbeide endelige boreplaner, ønsker de tilbakemelding på hvor det finnes kabler, ledninger, avløp eller vassledninger i grunnen. Det er i alt seks felt fordelt på fire kart der det skal bores.