Man har blant annet diskutert navn på den nye kommunen og kommunevåpen.

Navn og våpen

Roan kommunestyre har samlet seg om at kommunenavn- og våpen ikke skal vedtas i dag onsdag.

- Dette må da opp til vedtak i et senere tidspunkt i de to kommunene, forklarte ordfører Einar Eian (H).

Det ble enighet om å følge planen om at navnekomitéene i de to kommunene, med tillegg av de to ordførerne, skal stå for innsamling og behandling av forslag til både navn og våpen. Og at det åpnes for at alle som ønsker det kan komme med sine forslag.

foto
Fra venstre: varaordfører Erik Jakobsen (Ap), ordfører Einar Eian (H), rådmann Roy-Bjarne Hemmingsen og formannskapssekretær Åshild Hauknes. Foto: Terje Dybvik

27 medlemmer?

Roan kommunestyre vil foreslå at kommunestyret for den nye kommunen skal telle 27 medlemmer. Roan-rådmann Roy-Bjarne Hemmingsen sitt forslag gikk på 21 medlemmer, men han undertrekte i møtet at dette var ment som et utgangspunkt for debatt.

Fellesnemnda

Formannskapene var foreslått å utgjøre fellesnemnd – det vil si fem medlemmer fra Roan og sju fra Åfjord. Her kom det opp i møtet sterke ønsker fra flere av representantene om at Roan også må få sju medlemmer inn. Dette for å få samme styrkeforhold som Åfjord. Dette ble vedtatt.