Kommunal- og regionaldepartementet tildeler 1,5 millioner kroner til Vindkraftsamfunn Fosen. Samtidig får Bygda 2.0 på Stokkøya 750.000 kroner. Det opplyser departementet tirsdag morgen muntlig til Fosna-Folket.

Pengene er såkalte bolystmidler, som skal bidra til å gjøre distriktskommuner mer attraktive. Pengene blir overlevert tirsdag i Åfjord, av Senterpartiets Heidi Greni.

Målet til Vindkraftsamfunn Fosen er å styrke den lokale verdiskapinga, i kjølvannet av de forventede utbyggingene av vindkraft. Det gjelder både på kort og lang sikt. Prosjektet er et samarbeid mellom flere aktører. Styringsgruppa består av personer fra Åfjord og Roan kommuner, i tillegg til eksterne ressurspersoner. Prosjektet ledes av Kjell Inge Skaldebø.

Vindkraftsamfunn Fosen skal blant annet kartlegge behovet for arbeidskraft under utbygging og drift av de planlagte vindkraftverkene. Prosjektet skal samtidig koordinere og planlegge tilrettelegging på tvers av vindkraftkommunene på Nord-Fosen. Prosjektet har som mål å etablere 200 nye varige arbeidsplasser i regionen, i perioden 2015-2020.

Bygda 2.0 AS er et prosjekt i regi av Roar Svenning og Ingrid Langklopp på Stokkøya. Planene i Bygda 2.0 skal utforme en ny, moderne og miljøvennlig landsby. Den skal gi nytt innhold til begrepet det "gode livet på bygda."