Like før jul i fjor vedtok kommunestyret i Rissa med knapt flertall å legge ned Skaugdalen skole. En gruppe av kommunestyrerepresentantene som stemte mot nedlegging mente at vedtaket var gjort på feil grunnlag, og de ønsket derfor at vedtaket skulle sendes til Fylkesmannen for lovlighetskontroll. I sitt møte i april vedtok kommunestyret å sende nedleggingsvedtaket til lovlighetskontroll. Nå har fylkesmannen vurdert saken og funnet ut at vedtaket om å legge ned Skaugdalen skole var lovlig fattet.