Initiativtakerne har invitert samtlige politiske partier til å delta på møtet der sammenslåingsproblematikken skal settes under debatt.

Innledere er ordfører Carl Ivar von Køppen fra Mosvik og Arnfinn Tangstad fra Inderøy. Disse to har god kjennskap til temaet etter at de var prosjektledere i samband med sammenslåinga av Mosvik og Inderøy. Fordeler og ulemper med denne sammenslåinga er temainnledning. Deretter følger en diskusjon.