En natt i fjor sommer knuste en mann døra på en kafè i Ørland og hentet ut flere flasker drikkevarer.

Tiltalte møtte ikke opp til hovedforhandlingen i tingretten. Han har tidligere forklart seg for politiet og erkjent alle forhold. Mannen som ble tatt på fersk gjerning, bærende på flaskene, skadet seg under innbruddet og etterlot seg blodspor. I et tidligere rettslig avhør har han antydet at det kunne ha vært en annen person inne i bildet under brekket. Retten ser bort fra denne forklaringen. Mannen husket jevnt over svært lite fra selve kvelden.

Vedkommende som er i 30-årene er tidligere straffet en rekke ganger. Dette er i hovedsak for brudd på veitrafikkloven og vold.

Innbruddet med tyveri fra kafèen er karakterisert som grovt. I tingretten er mannen nå dømt til betinget fengsel i 30 dager med prøvetid i to år. Han må betale 10.000 kroner i bot, subsidiært 15 dager fengsel. Han må betale erstatning til innehaverne av kafèen med 8.006 kroner. Han må også betale saksomkostninger med 5.000 kroner.