Det er Statens vegvesen som melder om dette.

Vegen har vært stengt i vinter på grunn av sprengningsarbeid i forbindelse med utbedring, og var planlagt åpnet 15. mars.

En mindre utglidning av eksisterende veg gjør at Vegvesenet ikke kan åpne på grunn av sikkerhetshensyn. Entreprenøren trenger derfor mer tid før vegen kan åpnes for trafikk.

Fv. 755 Leksvik-Vanvikan er en del av Fosenvegene. Fv. 755 er smal og svingete (5,0-5,5 meter bred) og mangler forbikjøringssikt på deler av strekningen. Vegen går gjennom en smal tunnel ved Hindrem og er noe rasutsatt grunnet høye skjæringer. Prosjektet innebærer å utbedre den 3,4 kilometer lange parsellen fra Hoven til Raudberget.