-Vi er forberedt på å kunne gi ytterligere støtte dersom det blir behov, sier Karlsen.

Distriktet støtter på oppfordring fra politiet i hjelpearbeidet, og bidrar med kjøretøy og mannskaper i forbindelse med flommen i Gaulavassdraget.

Politiet anmodet i morgentimene tirsdag Heimevernet om å bistå under flommen i Sør Trøndelag. Etter ønske fra Politiet stiller HV med sju feltlastebiler av typen Scania, samt flere feltvogner. Dette er kjøretøy med høy bakkeklaring og god evne til å ta seg fram i terrenget. Det er så langt kalt ut 15 HV-soldater fra styrkestrukturen, i tillegg bidrar offiserer fra distriktsstaben på Værnes.

–Støtte til det sivile samfunn er en av oppgavene til Heimevernet, og vi støtter Politiet etter anmodning ved slike hendelser, sier Karlsen.

Arkivbilde fra da Lyder Karlsen (til venstre) besøkte Oddmund Grøttan (i midten), Ole Gunnar Utstrand og henholdsvis Bjugn og Ørland Heimevernsområde mai 2010.