330-loggen for dagene 1. - 8. november ser slik ut:

01. november 07 Scramble 13:05Søk etter savnet mann i Singsås. Mannen hadde vært borte siden dagen før, og oppdraget vårt var og søke langs hovedveier og stikkveier i området mellom Singsås og Budal. Vi hadde akkurat satt kursen mot Værnes for refueling da vi spottet bilen til den savnede på en kjerrevei rett nord for Singsås. Den savnede var våt og kald, så legen besluttet å ta med mannen til sykehus for nærmere undersøkelser.

03. november 07 Scramble 15:15Fraktet pasient fra Frøya til Trondheim.

05. november 07 Scramble 15:20Vi fikk melding om at en kvinne var savnet etter en joggetur i en skogsløype nær Stryn sentrum. 10 minutter etter avgang fikk vi melding om at jenta var kommet til rette i god behold, og vi returnerte til Ørland.

06. november 07 Scramble 08:15Pasient fraktet fra Fosen til Trondheim.

06. november 07 Scramble 13:08Pasient fraktet fra Ørland til Trondheim.

07. november 07 Scramble 10:05To turgåere var meldt savnet etter at de ikke hadde kommet hjem som planlagt. Vi søkte fra Neset/Langen der de savnedes bil stod parkert og langs tursti-områder øst mot Muggsjøen og så langs Mugga til Nordsjølia. Vi landet ved to småhytter og fant informasjon i hytteboka om at de savnede hadde overnattet i en av hyttene. Etter ca 80 minutter fikk vi melding om at de savnende hadde telefonisk kontakt med politiet og var i god behold.

330 skvadronen og Forsvarsstudie-07 (FS-07)

FS-07 er et hett tema for tiden. I både lokale og riksdekkende medier er Forsvaret, Luftforsvaret og Ørland Hovedflystasjon stadig nevnt, og vi merker det godt ute blant lokalbefolkningen på Brekstad at det er interesse og engasjement rundt framtiden til flystasjonen.

Når det gjelder 330 skvadronen oppi alt dette er det først og fremst verd å nevne at vi organisatorisk sett er underlagt 134. luftving på Sola. Luftvingledelsen og skvadronsledelsen holder til der, mens 330 skvadronens avdelinger ligger fordelt langs hele norskekysten. Denne organisatoriske inndelingen gjør at 330 skvadronen ikke er underlagt Ørland Hovedflystasjon, men at vi benytter oss av det tilbudet som flystasjonen kan gi oss på veldig mange områder.

Vi har tidligere nevnt her i 330-loggen at vår tilstedeværelse her på Ørland først og fremst er geografisk betinget, og at vår eksistens neppe vil bli påvirket av resultatet i FS-07. Det betyr ikke at vi på 330 skv ikke engasjerer oss i fremtiden til Ørland Hovedflystasjon, tvert imot. Hver eneste dag benytter vi oss av servicen og fasilitetene som flystasjonen gir oss, og vi mener selv at vi er en del av Norges beste militære flystasjon! Slik ønsker vi at det skal være også i framtiden, slik at vi kan optimalisere treningen og driften av redningshelikoptertjenesten i midt-Norge. Dette gjør vi ved å benytte oss av servicetjenester som brøyting, havari-, brann- og redning, meteorologi, tårntjeneste, kjøkken, forlegning og fueltjeneste. I tillegg optimaliserer vi treningen vår ved å trekke veksel på personelltilgangen på stasjonen. Vi bruker nemlig ofte ansatte og vernepliktige til å hjelpe oss med realistisk trening ved f eks søk etter savnede personer, behandling av skadd personell og ved oppheising av nødstedte til lands og til vanns.

Vi på 330 skvadronen følger derfor spent med på behandlingen av Forsvarsstudien.

Wenche Rydning330 skv avd Ørland

Foto: Forsvaret