I Bjugn er den registrert på Mebostad. På Ørlandet har kjempebjørnekjeksa blitt funnet på Austrått.– Uønsket gjestSNL skriver følgende om planten: «Kjempebjørnekjeks inneholder plantesaft som virker etsende på naken hud og kan gi langvarige og ondarta utslett, spesielt i sterkt sollys. På grunn av risikoen for skade ved berøring er kjempebjørnekjeks et leit ugress på friluftsarealer og andre steder der folk ferdes. Kjempebjørnekjeks produserer store mengder frø, opp mot 100.000 er nevnt.»– Dette er en særdeles uønsket gjest, som umiddelbart må bekjempes med nebb og klør, uttaler Bernt Jørgen Stranden i Ørland kommune, i en e-post.Kan få brannsårSkogsbrukssjef i Ørland og Bjugn, Edmar Bakøy, frykter at den giftige planten sprer seg og tar fullstendig overhånd. I tillegg til at planten er uønsket i det biologiske mangfoldet, er skogbrukssjefen bekymret for barna.– Brukes den som blåserør får de brannsår rundt munnen, sier Bakøy til Fosna-Folket.Råd fra kommunene dersom du kommer over planten:

* Kutt av toppen med frø og blomster, pakk det i sekk og lever til forbrenning.

* Spa opp rota og sørg for at den trekker sitt siste sukk.

* Følg opp med jevnlige kontroller utover i vekstsesongen.

* Meld fra om funnstedet til ditt lokale landbrukskontor.* Bruk hansker når du jobber med kjempebjørnekjeks, og hold barna unna.  * Skyll godt med rikelig, rennende vann umiddelbart hvis noen får plantesaft på bar hud.