Bobil kjørte av veien. Vil ha vurdert om sjåføren kan ha førerkort