Det opplyser Ella Marie Hætta Isaksen, en av aksjonistene, til NTB.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) bekrefter at de ikke ville slippe inn den svenske klimaaktivisten, men i stedet tilbød henne å snakke med aksjonistene gjennom en sidedør til resepsjonen.

– Bakgrunnen for den beslutningen er at DSS av sikkerhetsmessige hensyn ikke ønsker at flere demonstranter skal ta seg inn i bygget, sier seniorrådgiver Espen Evensen i DSS til NTB.

Han sier at DSS har det operative ansvaret for sikkerheten til departementet og vurderer dette kontinuerlig.

– Ytringsfrihet er en grunnleggende rettighet, men det må vi vurdere opp mott sikkerhetsmessige og andre hensyn, sier han.

– Provosert

Isaksen reagerer kraftig på beslutningen.

– Vi har etterspurt begrunnelse i snart en time. Vi mener de ikke har noen begrunnelse, sier hun.

– Vi blir ganske provosert av at de prøver å hindre vår fredelige demonstrasjon og vår rett til å møte gjester utenfra. Dette er et bygg som er åpent 24 timer i døgnet, også i helgen. Men altså ikke når vi er her, sier Isaksen til NTB.

I stedet skal Thunberg slutte seg til demonstrasjonen utenfor departementet mandag morgen. Da planlegger aksjonistene å sperre av alle inngangene til bygget og hindre ansatte i å komme på jobb.

Høyesterettsdom

Demonstrasjonen arrangeres av den samepolitiske ungdomsorganisasjonen NSR-N og Natur og Ungdom. De protesterer mot at to vindmølleanlegg fortsatt er i drift på Fosen i Trøndelag, til tross for at Høyesterett har slått fast at de er bygd i strid med samenes rettigheter.

Mandag skal aksjonistene også få besøk av advokatene Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning fra Elden Advokatfirma. De representerer de unge aksjonistene og vil observere hvordan de behandles.