Wanja (40) gikk fra å være i full jobb som hjemmesykepleier til selv å bli pleietrengende. Likevel får hun ikke hjelp fra spesialisthelsetjenesten

foto