– Vi ble enige om å gå halvt om halvt for å kjøpe skolen. Det ble valgkamp og ministeren kom og betalte det hele