Berget milliontilskudd: – Var en negativt trend i sysselsetting og arbeidsplasser

foto