Jåma rykket inn i regjering: Det gjør at tegnspråktolken blir den andre gjennom tidene

foto