foto
Fra «brua» til grassnitteren har Håkon Grønflaten full oversikt. Foto: Snorre Berg

Ti tonn med muskler: – Det er enklere å bruke en slik