Bøter for fart, anmeldelse for kjøring uten gyldig førerkort og avskiltninger: Slik endte UPs kontroller

foto