Banksjef Henning Johansen har sagt opp sin stilling i Ørland Sparebank for å tiltre ny stilling i Adresseavisen Gruppen AS, som er en del av Polaris Media AS. Han tiltrer stilling som direktør med ansvar for lokale mediehus. Denne stillingen har Odd Einar Drilsvik fra Vallersund i Bjugn innehatt siden den ble opprettet i 1997. Drilsvik pensjonerer seg høsten 2011.

Henning Johansen har vært banksjef i Ørland Sparebank i nærmere fire år, og slutter i banken i løpet av første halvår i år. Henning Johansen har tidligere vært ansatt i Adresseavisen ASA i 17 år. Johansen, som opprinnelig kommer fra Rissa, har tidligere også vært ansatt som daglig leder i Fosna-Folket AS.