Det er de nye vegkryssene i Fosen politiet er bekymret over. Krysset ved Krinsvatnbrua, Olsøykrysset og krysset ved Keiseråslia.

Høye rekkverk

På Krinsvatn og Olsøy fører de nye rekkverkene til at personbiler har dårlig sikt når de skal inn på vegen.

- Problemet er de nye forskriftene som gjør at rekkverk og autovern lages høyere. Da blir de midt i siktlinja for sjåfører i personbiler, sier lensmann Rune Halvorsen.

Stoppskilt

Politiet har derfor tatt bilder, og sendt forslag på konkrete tiltak til vegvesenet for å bedre trafikksikkerheten i disse kryssene.

Ved Krinsvatn foreslår politiet sperrelinje og fullt stopp for kjørende fra Rissa som skal inn på fylkesvegen mellom Åfjord og Bjugn.

Ved Olsøy foreslår de sperrelinje og fullt stopp for de som kommer fra Skaugdalen og skal inn på vegen mellom Kråkmo og Haugsdalen.

Komplisert kryss

Politiet mener også at krysset i Olsøy er komplisert på grunn av avkjøringen til Malm, få meter fra krysset. Her er forslaget å dele opp kjørefeltene fra Skaugdalen med ei trafikkøy, fysisk adskillelse av kjørefeltene, slik at det klart framgår hvor kjøretøyet skal plasseres inn og ut av krysset.

Ved Keiseråsen foreslår politiet fullt stopp og sperrelinje, eventuelt påkjøringsfelt i retning Vanvikan.

Dårlig vegstandard

I brevet til Statens vegvesen er det også påpekt hvor dårlig den generelle vegstandarden i Fosen er. Ny asfalt og oppdatering av gunnforholdene foreslås.

Avslutningsvis skriver Fosen lensmannsdistrikt at de forventer merking/skilting der det er setningsskader og store skader i asfalten, alternativt at hastigheten settes ned.

- Generelt er asfalten utslitt og dårlig i hele Fosen, påpeker Rune Halvorsen.

En prosedyre

Leder på Plan og trafikkseksjonen i region midt i Statens vegvesen, Erik Jølsgard, opplyser at han er klar over problemet i krysset ved Krinsvatnet.

- Vi vil foreslå å sette opp stoppskilt der. Årsaken til at jeg vet om det, er at jeg nylig var på møte i fylkes trafikksikkerhetsutvalg og der ble saken tatt opp, sier Jølsgard.

Vanlig prosedyre på slike innspill er at det blir sett på saken. Deretter kommer det eventuelt et forslag som så sendes til uttalelse hos politiet, kommunen og fylkeskommunen.

Det har ikke lyktes Fosna-Folket å få en kommentar fra avdelingsdirektør for veiavdelingen i Statens vegvesen Sør-Trøndelag.

Olsøy. Politiet foreslår stoppskilt her. Foto: Politiet
Vemunstadbakkan. Politiet mener så dårlig veg må merkes eller skiltes. Foto: Politiet