Samvirkeorganisasjonen Nye Fagerenget skole kjøpte den gamle skolebygningen av Bjugn kommune for én krone i september 2016.

Det var noen måneder tidligere, i april 2016, at kommunestyret i Bjugn valgte å legge ned Fagerenget skole i Lysøysund på grunn av presset kommuneøkonomi.

Klausul om gjenkjøp

Samvirkeorganisasjonen oppstod i kjølvannet av skolenedleggelsen, med mål om å etablere montessoriskole i lokalene. Til høsten er det 32 elever som har søkt om skoleplass.

I kjøpekontrakten som ble framforhandlet mellom Bjugn kommune og Nye Fagerenget skole var det lagt inn en gjenkjøpsklausul der Bjugn kommune har forkjøpsrett eller mulighet til å heve kjøpet til samme pris, dersom eiendommen overdras til andre eller at eiendommen ikke blir utnyttet «i henhold til forutsetningene».

Lånetrøbbel

Nylig henvendte samvirkeorganisasjonen seg til Bjugn kommune med forespørsel om å få endret gjenkjøpsklausulen i avtalen.

Årsaken skal være at utforminga gjør det vanskelig å ta opp lån på eiendommen, og fører til dårlige lånebetingelser. Torsdag var saken opp i kommunestyret i Bjugn for behandling.

Saken ble lagt fram uten innstilling fra rådmannen.

Skal forhandle fram avtale

– Jeg mener kommunen bør ha en slags styringsrett på hva som skjer med bygget ved eventuell nedleggelse av skolen. Mitt forslag er derfor at administrasjonen får i oppgave å framforhandle en ny avtale slik at både kommunens og skolens interesser blir best mulig ivaretatt, sa Anne Torill Rødsjø (Ap).

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt.

– Det er viktig at vi får en skikkelig avtale på plass, sa Walter Braa (Frp).

Rådmannen får fullmakt

– Fagerenget skole er avhengig av å få på plass en god avtale på relativt kort tid, og rådmannen bør få fullmakt til å utføre det arbeidet, sa ordfører Ogne Undertun (Ap).

Styreleder i Nye Fagerenget skole, Lasse Henriksen, er glad for at politikerne er villige til å forhandle fram en ny avtale.

– Det har med sikkerhet i bygget å gjøre, akkurat som med et vanlig lån. Derfor kontaktet vi dem, og de sa seg villig til å se på det. Det er vi veldig glade for, sier Henriksen og peker på at organisasjonen har en rekke prosjekter som skal gjøres ferdig før skolestart i høst.