Statens vegvesen signerte kontrakten med PEAB i dag.

– Nå skal vi først ha en samhandlingsprosess med entreprenøren der vi samstemmer forventninger og gjør avklaringer om bygginga. Vi regner med at entreprenøren starter anleggsarbeidet i begynnelsen av september, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen i en pressemelding.

Stengt i perioder

Brua, som er en del av bomveiprosjektet Fosenvegene, skal stå ferdig sommeren 2015. Den blir cirka 65 meter lang, og bygges på østsiden av dagens bru. En bakketopp vest for brua skal også utbedres. Dette for å oppnå bedre sikt. Parkeringsplassen mellom bomstasjonen og Nordelva skal utvides for parkering og omlastingsformål.

"I forbindelse med anleggsarbeidet blir det periodevis lysregulering, innsnevring til ett kjørefelt og korte stenginger ved sprenging. Statens vegvesen vil etablere en SMS-varsling der trafikantene får informasjon om når vegen er stengt", skriver Statens vegtvesen i pressemeldingen.