I siste formannskapsmøte ble økonomi- og handlingsplan 2015-2018 behandlet. I gjeldene økonomi- og handlingsplan har rådmannen tatt ut overføringer til Fevåg/Hasselvika skole fra 1. januar 2016.

Politikerne i formannskapet har nå bedt administrasjonen om å se på om det finnes muligheter til å finne 3,5 millioner kroner et annet sted for å opprettholde skolen.

- Jeg har fram til juni neste år, når økonomi- og handlingsplanen for 2016-2019 legges fram, til å komme med et forslag på dette, sier rådmann Vigdis Bolås.