Blant arbeidsfolket i firmaet Johs. Syltern AS finner en mange som blir direkte berørt av beslutninga om at fjella i Fosen skal bygges ut til vindparker. Vedtaket vil sikre dem rikelig med arbeid i flere år framover. Bjørn Egil By (62) fra Straum i Roan er en av dem. Han bor like ved Einarsdalen der en del av byggevirksomheten vil foregå.

– Jeg ser lyst på det, sier gravemaskinkjøreren. Han kan ikke se at det vil bli noen negative følger av vindkraftutbygginga.

– Det blir kort arbeidsveg, sier roansbyggen. Han ser fram til å få jobbe de siste åra i heimhaugene.

Ungdommen

Kollega Kristian Grande er 22 år, og pendler daglig fra Ørlandet. Det synes han er uproblematisk, og han ser også fram til å få fortsette å arbeide på Fosen.

– Jeg synes dette er kjempegreier. Nå blir det mye arbeid på oss i åra som kommer, sier Grande.

Poteten

Arbeidsleder Martin Troning (27) kommer også opprinnelig fra Roan, men nå bor han i Åfjord. Arbeidslederen trives i jobben der han får være som en potet som brukes der det er behov.

– Ingen dager er like, sier Troning. For tida har Troning og en del av hans kolleger fullt sysselsatt med utbygging av Frønesfeltet i Åfjord sentrum. Nå kan de vente seg arbeid i nærmiljøet i flere år framover. For Troning og samboeren er det midt i blinken. 6. mars er det termin for deres førstefødte.

Byggesakene

På kommunehuset er det et par stykker som vil få mer enn nok å henge fingrene i framover. Sektorsjef for landbruk og tekniske tjenester, Lars Helge Kolmannskog 48), og fagsjef for plan, Sverre Fjellheim (62), vil få flere oppdrag som følge av utbygginga.

– I sentrum vil det mest synlige bli brakkerigger, sier Fjellheim. Utbyggerne har en egen stab med planleggere. Fjellheim ser imidlertid ikke bort fra at ne planlegging blir flyttet ut av huset.

– Utbygginga av industriområdet på Monstad der Statkraft skal ha mellom 20 og 30 mål er et ganske stort prosjekt, sier Kolmannskog.

– Akkurat nå har vi flere spørsmål enn svar, sier Fjellheim.

foto
– Dette var positivt, det var det, sier Kristian Grande (22) fra Ørlandet.
foto
Planleggerne i Åfjord kommune, Lars Helge Kolmannskog og Sverre Fjellheim (til høyre), regner med å ha nok opp av arbeidsoppgaver i åra som kommer.
foto
Arbeidsleder Morten Troning (27) venter sitt første barn i begynnelsen av mars. Han regner også med å ha arbeid på heimebane mens ungen er liten.