Dette melder Statistisk Sentralbyrå.Antall anløp økte med 4,8 prosent, mens anløpt bruttotonnasje gikk opp med 6,5 prosent fra 2009 til 2010.

Norskkontrollerte skip hadde 57 800 anløp i utenlandske havner i 2010. Den tilhørende anløpte bruttotonnasje var på 1 174 millioner tonn. Tilsvarende tall for 2009 var på henholdsvis 55 100 anløp og 1 102 millioner bruttotonn.

Norskkontrollerte skip, som består av norskregistrerte skip og norskkontrollerte skip registrert i utlandet, hadde 8 637 anløp i Asia i 2010. Dette er en økning på 714 fra 2009. Den tilhørende anløpte bruttotonnasje var på 319 millioner tonn, en økning på 39 millioner tonn fra 2009.

Den europeiske skipstrafikken er den viktigste for norskkontrollerte skip, med 448 millioner anløpte bruttotonn i 2010. Dette er en økning på 25 millioner fra 2009. Antall anløp var på 37 387 i 2010 mot 35 844 året før.

Fortsatt ikke på nivå med 2008

På tross av økningen fra 2009 til 2010 var trafikken under nivået i 2008. Antall anløp var da 65 935, med anløpt bruttotonnasje på 1 321 millioner tonn.