Hele 55 millioner kroner deles ut på landsbasis til såkalte bolystmidler. Disse pengene fordeles på 49 prosjekt, der tre er i Sør-Trøndelag. Tirsdag morgen opplyste kommunal- og regionaldepartementet muntlig til Fosna-Folket hvilke tildelinger som var gjort. Det er som kjent Bygda 2.0 AS, som har fått 750.000 kroner. Samt Vindkraftsamfunn Fosen som har fått hele 1,5 millioner kroner. Senere på dagen ble prisene overlevert av stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp). På overleveringen på Fosen Fjord Hotel var også ordfører Vibeke Stjern og Geir Tinnen ved Åfjord Utvikling. Der ble prisen til Vindkraftsamfunn Fosen utdelt.- Dette var en gledelig nyhet for oss. Vi hadde ikke forestilt oss at vi kom til å få midler til begge prosjektene. Så dette er en gledelig dag, sier Stjern. Grunnen til at Vindkraftsamfunn Fosen fikk tildelt midler var at prosjektet blant annet omsetter mulighetene som vindkraftutbyggingen gir.- Prosjektet arbeider målrettet for å legge til rette for økt tilflytning med tanke på fremtidige arbeidsplasser. Det har også fokus på en positiv samfunnsutvikling, så dette er et spennende prosjekt, sier Heidi Greni.