Kommunens advokater: Halvering av ordførerlønna er ikke lovlig