- Det er en grunn til at vi nesten ikke har hatt registrerte narkotikasaker. Politiet har jobbet med andre ting