Tatt i 79 km/t i 50-sonen: Får lavere straff enn vanlig