Frykter sauesykdom på Fosen: Skal teste hundrevis av Fosen-sau for smitte

foto