Knut Thomas opplevde alle arbeidsgiveres største frykt da en av hans medarbeidere døde på jobb