De to øverste postkortene av god edel årgang er utlånt av to lesere. Kortene er hentet fra samme serie.

Valentinsdagen er for feiring av kjærlighet og romantikk. Dagen feires særlig i engelskspråklige land ved å kjøpe gaver og sende kjærlighetsbrev eller -kort, ofte anonymt.

Den hellige Valentin

Valentinsdagen har blitt feiret i England siden 1600-tallet. De hentet ideen fra myten om Den hellige Valentin. Valentin ble fengslet etter at den romerske keiseren Claudius II truet med fengsel og dødsstraff for dem som ikke avsverget seg kristendommen.

Valentin ville ikke avsverge sin gud, og ble derfor steinet til døde i år 273 e.Kr.. Før Valentin ble drept, skrev han et brev til sin kjære Julia og bad henne holde seg til Gud. Han undertegnet med «? fra din Valentin». Han ble etter sin død utpekt til helgen.

Hjertesymbolet

Hva har så hjertesymbolet med kjærlighet å gjøre? For det symboliserer vanligvis kjærlighet. Hjertet kan imidlertid også symbolisere andre sterke, positive følelser og kan ofte bety det mest verdifulle som en person har.

I poesi, dikt, opera, film, slagere, populære sanger og lignende brukes hjerte som symbol så mye at mange personer mener at hjertet er blitt mindreverdig eller iallfall nokså banalt som symbol.

I vestlige kulturkretser er det vanlig å avbilde symbolske hjerter i en nærmest trekantet form med spissen nedover og øverst to buede kanter som møtes i en liten spiss som peker nedover.

Kilde: Wikipedia

Bidrag til "Gammeldagen" sender du på mail til: terje.dybvik@fosna-folket.no

HJERTESPRÅKET: Dette postkortet er utlånt av en leser i Bjugn som ikke ønsker navnet i avisa
FOTSPRÅKET: Dette postkortet er utlånt av Reidun Bakken på Brekstad.
KNUSTE HJERTER: Kan hjerter som er "knust" sys sammen av engler? Dette postkortet er fra 1912. Det ble postlagt i Rørvik - porto 5 øre. Innsenderen ønsker å være anonym.