Dette vil løse ikke minst rasproblematikken på denne veistrekningen.

Flere møter

Roan har gjennom det siste året hatt flere møter med Fosenvegene AS. Dette har i all hovedsak vært med daglig leder Knut Sundet, sammen med ulike deltakere fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Siste møte fant sted 15. juni, hvor det ble presentert to alternative løsninger. De midlene s om nå er til disposisjon er satt til 107 millioner kroner. En beslutning fra Roan kommune var ønsket før sommerferien 2015, hvilket nå er gitt.

De to alternativene det sto mellom var:

To alternativer

1. Tunell fra Sumstad og fram til Hellfjorden, med bruk av steinmasser til oppfylling sør for tunelløpet. Prisanslag her er 107 millioner kroner for tunellen samt beregnet 12 millioner for utbedringer på sørsiden av tunellen, totalt 119 millioner kroner. Dette alternativet vil gi en tunell på 510 meter fra Sumstad til Hellfjorden slik at det som i dag sees på som den kanskje største rasutsatte veistrekningen forsvinner. Her vil det være aktuelt å benytte masse tatt ut fra fjellet til veiutbedring sør for tunellen og avhjelpe stigningen opp åsen fra Hellfjorden i retning Beskelandsfjorden.

2. Flere utbedringer på flere korte strekninger fra Reppkleiva til Roan. Kommunen kan her være med på å velge ut veiparseller som utbedres inntil 107 millioner kroner.

Politikerne gikk for alternativ 1, slik at det nå altså blir tunell.

– Flau smak i munnen

Ordfører i Roan, Jan Helge Grydeland (Sp), er glad med en flau smak i munnen.

– Jeg er selvsagt glad for at det nå blir en langt sikrere vei her. Samtidig beskostes dette gjennom Fosenvegene, og ikke Staten som burde ha løst dette, sier Grydeland.

Sundet fornøyd

Daglig leder Knut Sundet Fosenvegene er glad for vedtaket som ble fattet av Roan kommune

– Det er veldig fornuftig at kommunestyret i Roan har fattet denne beslutningen, som er i trå med anbefalingen fra Fosenvegene AS og Statens vegvesen. Nå får kommunen en rassikker vei  fra Reppkleiv og inn til Roan sentrum, sier Sundet til Fosna-Folket.