I USA og Mellom-Europa har halvparten av bikubene kollapset helt. I Norge har 12 biearter forvunnet og flere titalls av landets 200 arter er truet, skriver Norges Bondelag på sin hjemmeside. En av årsakene til dette kan være bruk av sprøytemidler.

– Det er en dramatisk situasjon, sier bieforsker Frode Ødegård ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til TV2.

Sprøytemiddlet det gjelder er Chnook FS 200 som inneholder imidakloprid. Norge og EU har nå innført hasteforbud mot bruk av stoffet. Ødegård håper det hjelper, eller så vil verden kunne bli et utrivelig sted.

Norges Bondelag  støtter forbudet mot dette sprøytemiddelet.

- Vi trenger et kunnskapsbasert og bærekraftig landbruk for å hindre biedød. Et industrilandbruk med monokultur utgjør en trussel. Bier er avhengig av ulike kulturlandskap med ulike kulturplanter for å ha nok næring gjennom sesonger og ikke en eneste plantevekst, understreker bondelagsleder Nils T. Bjørke.