Rissa kommune anbefaler nå at badeaktiviteten i området ved Øykskjæret i Råkvåg gjenopptas som normalt.– Nå har vi tatt nok prøver til å friskemelde vannet, sier Ivar Asbjørn Fallmyr, enhetsleder for kommunalteknisk i Rissa kommune.Saken:28. juli fikk kommunen beskjed om skader på hovedkloakkledningen. Kloakk hadde gått ut i badevannet ved Øykskjæret.30. juli opplyser kommunen at kloakkproblemet var mer omfattende enn først antatt. Kommunen antok først at det kunne være en skade på kloakkledningen som går under vann. Dette viste seg å være feil. Undersøkelser fastslo at det var en fortetning i hovedledningens utslippskum som ligger på land.1. august er arbeidet med å utbedre fortetningen i hovedledningen ferdig. Samme dag ber kommunen om at det ikke bades i vannet. Kommunen forteller at vannprøver skulle tas for å kvalitetssikre badevannet.7. august mottok kommunen de første vannprøvene. Begge var under grenseverdien, men den ene var såpass høy at de ønsket å ta flere.Kommunen beklagerTorsdag ettermiddag mottok enhetslederen vannprøver utført av Prebio AS. Badevannet skal nå ha en god kvalitet.– Vi beklager hendelsen med kloakkutslipp i overflatevannet, som var årsaken til badeforbudet. Heldigvis er skadene reparert fullt ut og avløpsvannet går ut på normal utslippsdybde utenfor Øykskjæret, sier Fallmyr.– Fungerer godtArbeidet ble langt mer omfattende enn først antatt. Rissa kommune fikk blant annet bistand fra mannskap fra Ørlandet, Trondheim bydrift og renovasjon som tok seg av spyling. I tillegg var en dykker på plass for å gjøre undersøkelser på ledningen.– Nå fungerer ledningsnettet godt, men det skal lite til for at det blir fortetninger. Det er viktig med systematisk vedlikeholdsarbeid, forteller Ivar Asbjørn Fallmyr.

Badevannet er friskmeldt. Foto: MMS-tipser