Det kommunale foretaket Lagunen ble opprettet i 2007 av Bjugn kommune. Foretaket har primært vært rettet inn mot eiendomsforvaltning- og utvikling, og er tidligere eier av Hotell Bjugin i Botngård.

Oppgjør i april

Foretaket ble i sin tid opprettet for å kunne lånefinansiere byggingen av hotellet. Hotell Bjugin ble solgt til AHA Eiendom for 13 millioner kroner i slutten av november i år som en del av rekke innsparingstiltak i kommunen.

Oppgjøret for bygningen skal skje i løpet av april 2017, derfor er også Lagunen KF inkludert i kommunens budsjett for 2017.

100.000 kroner

Økonomisjef Geir Aune i Bjugn kommune skriver i sitt saksframlegg at det vil koste om lag 100.000 kroner å avslutte foretaket, i tillegg til lånerenter fram til oppgjøret er mottatt.

En egen sak om å legge ned foretaket vil bli fremmet i kommunestyret i løpet av året. Kommunestyret er foretakets generalforsamling. Styreleder er ordfører Ogne Undertun (Ap).