På denne tida i fjor spurte Fosna-Folket alle ordførerne på Fosen hvilke mål de hadde satt seg for året 2016.

Bjugn

Ogne Undertun (Ap), ordfører i Bjugn, svarte den gang at han ønsket å få til tettere dialog med innbyggerne i kommunen sin.

- Klarte du å nå målet?

- Nei, det synes jeg ikke. Det har vært alt for mye annet å holde på med, som å få kommuneøkonomien i orden og veiprosjekter og ny rundkjøring. Det har dessverre gått utover dette arbeidet. Vi hadde et forsøk på tampen av året med dialogmøter i forbindelse med kommunereformen. Vi politikere deltok på fire timer lange møter, og det var en veldig fin dialog som oppstod, selv om flere innbyggere gjerne kunne kommet. Det har vært nødvendig å prioritere det økonomiske arbeidet i 2016.

- Hvilke mål har du for 2017?

- Målet i 2017 blir å fortsette den kursen vi har hatt, med god økonomistyring. Vi skal fortsette å forløse de mulighetene vi har i Bjugn for næringsutvikling og befolkningsvekst. Det blir ingen store prosjekter eller bygging av flere ishaller i året som kommer, vi skal fortsette det gode arbeidet som gjøres.

Ørland

Tom Myrvold (H), ordfører i Ørland, svarte i fjor at det viktigste målet for 2016 var å finne en god løsning for Ørland i forbindelse med kommunereformen. Myrvold spådde også at kommunesammenslåing ville bli et helt sentralt spørsmål i år.

- Klarte du å nå målet?

- Det er ingen tvil om at kommunereformen har vært det viktigste spørsmålet i 2016, og at vi trodde at denne prosessen ville bli sluttført i 2016. Slik ble det ikke, så jeg kan ikke si at Ørland er helt i mål enda. På den ene siden har Ørlands befolkning vært gjennom en prosess der de har sagt nei til sammenslåing med Bjugn i en folkeavstemming. På den andre siden har det skjedd en del siden den gang, blant annet ved at staten har åpnet for utvidede frister i reformarbeidet, tvang og ideen om en Fosen-kommune allerede i 2020. Jeg føler meg ganske sikker på at resultatet med Bjugn kunne vært annerledes dersom vi hadde hatt bedre tid på oss. Selv synes jeg for øvrig at en Fosen-kommune fra 2020 er for tidlig. Kommunereformen blir trolig usikkerhet for oss i året som kommer.

- Hvilke mål har du for 2017?

Endelig sluttstatus for kommunereformen vil åpenbart være viktig også i 2017. Ellers så er det viktig for oss å fortsette på den kommuneplanen som er fastsatt, og gjennomføre utbygginga av kystbyen Brekstad. Befolkningsøkninga i Ørland ligger godt over snittet, og er åpenbart høyest på Fosen. Vi skal sikre tilrettelegging av infrastrukturen som kreves for den veksten som har begynt å komme. Den veksten må pleies godt, det nytter ikke bare å kaste på gjødsel og forvente at alt skjer av seg selv.

Vi ser en betydelig utbygging på Brekstad nå, i tillegg til at vi skal realisere nytt ferjeleie, ny barneskole og Ørland Arena. Dette er store og viktige prosjekter for kommunen. Et samlet Trøndelag vil også prege oss i 2017, og vi må begynne å innrette oss som en kommune som bygger allianser i et litt større perspektiv enn tidligere. Alt i alt, blir jeg neppe arbeidsledig i året som kommer. Det er spennende tider.

Åfjord

Vibeke Stjern (Ap), ordfører i Åfjord, svarte i fjor at hun hadde et mål om å skape store verdier når vindkraftutbygginga kommer i gang i kommunen. Hun hadde også et mål om at åfjordingene skulle ta godt imot flyktningene som kom til kommunen i løpet av året.

- Klarte du å nå målene?

- Vi er på god vei til å lykkes med det første målet, og det målet vil bli nådd. Når det gjelder flyktningene har vi fått svært gode tilbakemeldinger fra folk i kommunen som synes flyktningene våre bidrar på en positiv måte. Særlig på arrangementer før jul har folk skrytt voldsomt mye av flyktningene våre, og oppdateringene vi fra flyktningkonsulenten vår er at de også trives og har det bra i Åfjord.

- Hvilke mål har du for 2017?

- De målene vi satte oss i fjor gjelder fortsatt. Det er bestandig viktig å legge til rette for at innbyggerne i Åfjord skal ha det bra, og at vi bygger samfunnet sammen. Vi skal utvikle oss videre i 2017.

Roan

Einar Eian (H), ordfører i Roan, satte seg som mål å jobbe for bedre veier i kommunen sin i fjor.

- Klarte du å nå målet?

- Nei, det vil jeg ikke påstå. Særlig med tanke på det som skjedde først på desember med raset i Berfjorden. Bedre vei er fortsatt topp prioritet. I 2016 har jeg jobbet opp mot fylkeskommunen og fylkespolitikerne om veien, ettersom det primært er fylkesveiene som er rasutsatt. Rassikring er viktig i Roan, men dette er et vanskelig område å gjøre noe med. Nå er det heldigvis en tunnel på gang mellom Sumstad og Hellfjorden på fylkesvei 14, som trolig blir påbegynt neste år. Vi håper selvfølgelig at det skal skje en god del mer på denne fronten framover.

- Hvilke mål har du for 2017?

- Det er fortsatt veisituasjonen i Roan som er viktigst. Det er rett og slett snakk om fare for liv og helse, og vi kjører på rasfarlige veier der det når som helst kan komme tonnevis med stein på veien. Slik kan vi ikke ha det. Ellers har vi jobbet med kommunereform i 2016, men utfallet av den ligger utenfor våre hender nå. Vi har tatt et valg om å slå oss sammen med Åfjord, så får vi se hva som skjer i 2017. Dette blir i hvert fall et viktig år, både med tanke på kommunereformen men også regionale samarbeidsordninger på Fosen. Sammenslåinga av Rissa og Leksvik påvirker hele Fosen, og vi kan bli nødt til å se nærmere på organiseringa og fordelingsnøkler i samarbeidene våre.

Rissa

Ove Vollan (H), ordfører i Rissa svarte i fjor at han ville jobbe for et godt samarbeid med Leksvik om å danne en ny kommune. Han ville også forsøke å få til samarbeid med næringslivet for å skape flest mulig trygge arbeidsplasser i kommunen.

- Klarte du å nå målet?

- Vi har fått til et godt samarbeid med Leksvik, og kommet langt i prosessen. Når det gjelder næringslivet og samarbeid, har vi jobbet med et omstillingsprogram som vi har fått veldig mye ut av. Vi ser at det foregår mer på Fosen Yard, Hysnes og Vikingbase AS. Generelt er næringslivet i Rissa på god vei oppover. Vi hadde en arbeidsledighet på godt over seks prosent i oktober i fjor, mens nå ligger den litt over tre prosent. Jeg har god tro på at arbeidsledigheten skal fortsette nedover.

- Hvilke mål har du for 2017?

- Målet for 2017 er å fortsette det gode arbeidet med Leksvik, og nærings- og samfunnsutvikling generelt. Fosenbrua blir dessuten sentral i året som kommet, og vi kommer til å være langt på vei med den i 2017. Brua er utrolig viktig for hele Fosen.

Leksvik

For Steinar Saghaug (H), ordfører i Leksvik, var det i likhet med Vollan, et mål å jobbe godt med sammenslåinga til Indre Fosen kommune. Han hadde særlig fokus på felles videregående skole i Vanvikan da han ble spurt i fjor.

- Klarte du å nå målet?

- Vi har jobbet svært godt med sammenslåinga med Rissa i 2016. Når det gjelder videregående skole i Vanvikan er vi ikke helt i mål enda. Fylkeskommunen ba som kjent om ytterligere utredninger, men vi håper å komme i havn med skolen i 2017.

- Hvilke mål har du for 2017?

- Det blir å få til en fortsatt god prosess med sammenslåinga. Vi skal bli enda bedre kjent med hverandre, både innbyggere og politikere. I 2017 skal vi også utvikle arealplan for Indre Fosen, og den blir viktig når det gjelder sentrumsutvikling og tilrettelegging. Særlig i Vanvikan må vi legge til rette for ny videregående skole, men næringsutvikling skal vi jobbe med i både Rissa og Leksvik. Det er også viktig at vi kommer i gang med det nye flerbrukshuset på høsten, og at vi arbeider videre med planene for barnehage i Vanvikan.

Osen

John Einar Høvik (Ap), ordfører i Osen, satte seg som mål å opprettholde den gode tjenesteproduksjonen i kommunen, stoppe kommunereformen, få mer data inn i skolen og komme i gang med kunstgressprosjektet ved Strand skole i 2016.

- Klarte du å nå målene?

- Vi henger nok litt etter på kunstgressprosjektet. Det begynner i 2017, og vi håper at vi får realisert det i 2018, så lenge vi ikke finner andre finansieringsmidler. Tjenesteproduksjonen er opprettholdt, og det er det viktigste for våre innbyggere. Vi fikk delvis viljen vår med kommunereformen, ved at Osen får stå alene fram til 2025. Innen da bør vi ta et valg om å gå enten nordover eller sørover. Prosessen går for fullt rundt oss, og det vil nok bli viktig for framtida.

- Hvilke mål har du for 2017?

- Å fortsette å gi innbyggerne i Osen de best mulige tjenestene, ut i fra de rammene vi rår over. Ellers har vi et mål om å få på plass ny næringsvirksomhet i en eller annen form i 2017. Startskuddet for Fosenvegenes prosjekt i Osen går dessuten høsten 2017, og der vil det være et mål å få mest mulig vei for pengene. Bedre vei i Osen er viktig for alle som bor nord på Fosen. Etter Fosenvegene vil det fortsatt være parseller som står igjen, men vi skal jobbe med å finne eksterne midler til dette.