Har duen postkasse med dårlig eller manglende merking? Da risikerer du at viktig postikke kommer fram til deg. Nå bidrar postbud over hele landet til å løseproblemet.

Postensmer enn 6.000 postbud besøker 2,3 millioner postkasser seks dager i uken, og levererover 1 milliard adresserte brev i året. De aller fleste kommer til mottakeren,men noen ganger går brev i retur fordi Posten ikke finner riktig postkasse.Problemet er størst i felleskasseanlegg i blokker og bygårder.

-Ethvert brev som vi må returnere er ett for mye. Vi ønsker at alle får sinebrev i rett postkasse til rett tid, sier konserndirektør Gro Bakstad i Posten.

Nåtilrettelegger Posten for bedre merking av postkassene. I disse dager vilderfor postbud over hele landet legge informasjonsmateriell i de postkasseneder det ikke er klart hvem som eier postkassen. Det gjelder:

* Postkasser uten merking.* Postkasser med mangelfull merking, det vil si at kassen ikkeer merket med alle postmottakere.* Postkasser som er merket, men hvor skriften er lite synlig.* Postkasser med overstrykninger av tidligere navn.

- Det er viktig både for oss og for våre kunder at postenkommer fram. Feil eller manglende adresse på postkassene kan føre til atviktige brev må returneres til avsenderen. Vi oppfordrer derfor kundene som fårinformasjon om manglende merking om å hjelpe oss, sier Bakstad.

Mangesom får informasjon om manglende merking, får tilsendt ferdigtrykte etikettersom kan limes på postkassen umiddelbart. I tillegg tilbyr Posten halv pris påpermanente postkasseskilt i hele juni.