Den eller de som hadde tatt seg inn i koia hadde nemlig gjort seg flid med å reparere vinduet etter at de hadde brutt seg inn. Det ble stjålet seks ørretgarn og én eller to flytevester.

Døren på koia skal ha vært låst hele tida, og man lurte derfor på hvordan noen hadde kommet seg inn og i tillegg låst døra på vei ut.

Svaret på det fikk de da de sjekket det ene vinduet grundigere. Her hadde de uvedkommende tatt ut vindfanget. Grunnen til at dette ikke ble oppdaget i starten var at de også hadde tatt seg bryet med å sette dette på plass igjen og brukt ny spiker på det. Eieren av koia fant også en svart søppelsekk like ved og han tror ikke det har vært noen tilfeldige turgåere som har gjort dette. Koia er ikke synlig fra vannet og man tror nå at det må være noen som er kjent i området.

Saken er loggført hos politiet, men foreløpig ikke anmeldt.