– Dette blir en merbelastning for pendlerne, og jeg har på henvendelse fra pendlerforening og Forsvarsbygg stilt spørmål til rådmannen, forteller Kirsti Leitrø (Ap), fylkespolitiker fra Ørlandet.

– Forventer ytterligere økning

Strekningen har også hatt en stor trafikkvekst.

– Forsvarsbygg forventer en ytterligere økning i reisende de neste par årene i forbindelse med utbygging av kampflybasen.

– Vi økte kapasiteten med å sette inn en større båt for Trondheimsfjord 1 på enkelte avganger, og det er dette som nå har vært ustabilt. Jeg er glad for at administrasjonen har møte med AtB for å se på alternative løsninger som blir lagt frem for politisk behandling så snart som mulig etter 10. mai, sier Kirsti Leitrø.

Kirsti Leitrø. Foto: Snorre Berg

Spørsmålet

Her er hele spørsmålet Leirtrø stilte og hele svaret fra fylkesrådmannen:

Spørsmålet fra Kiristi Leitrø:

«Avgangene som bruker 50 minutter kommer ikke pendlerne til gode, da denne går på formiddagen, kveldene og på lørdager.

Når siste kjøp av hurtigbåt ble gjort etablerte vi en ordning med bauanløp for å redusere reisetid og driftssikkerheten ved anløp. Fortsatt er ikke det etablert på Brekstad.

Spørsmålsstiller finner det underlig at vi har et krav på 50 min, når de avgangene det er er snakk om faktisk bruker 60 minutt etter dagens rute.

Spørsmål til Fylkesrådmannen:

Stemmer det at årsaken til at det ikke kan foretas bytte til en større båt skyldes våre krav til fartstid?

Hva skal til for at vi kan få etablert en mer stabil driftssituasjon for pendlerne og andre som må rekke en avtale?»

Svaret

Fylkesrådmannens svar:«Fartstid var et krav i kontrakten og anskaffelse av nytt eller nyere brukt fartøy som bryter med dette kan være et brudd med anskaffelsen. I fartskategorien som kontrakten krever er det generelt begrenset med nyere brukte fartøy og nybygg vil derfor kunne være et alternativ.

De fartøy som er aktuelle fyller hverken krav fart eller miljø og gir driftskostnader langt utover driftskostnadene med MS Ladejarl. Men MF Ladejarl er et eldre fartøy og krever vedlikehold for å gå i normal trafikk. Tilbudt fartøy på omvendt pendlerrute er MS Trondheimsfjord 1 med sin kapasitet på 130 PAX, mens Ladejarl er en «bonus» i dagens kontrakt. MS Ladejarl er reservefartøy på kontrakten og brukes fast på kritiske avganger mandag, torsdag og fredag.

Økt bruk av Ladejarl vil trolig gi bedre driftsregularitet, men utfordringen knyttes til verkstedopphold for fartøyet og når Terningen og Tyrhaug skal ha verkstedopphold og Ladejarl må in i deres rute. Da mister man kapasitet på kritisk viktige avganger. Dette krever god informasjon mot faste reisende når kun MS Trondheimsfjord opererer ruten slik at de kan planlegge reisen. Dette har det blitt etablert bedre rutiner på. MS Agdenes er solgt.

Fylkesrådmannen og AtB har avtalt møte onsdag 10. mai for å gjennomgå en analyse fra AtB og se hvilke reelle alternativer som finnes for å få et styrket tilbud.»