Tirsdag formiddag sender Meteorologisk Institutt ut oransje farevarsel om svært mye nedbør sør i Trøndelag. Ifølge Varsom.no kan det komme mellom 60–100 millimeter på et døgn.

– Det er ventet mest regn tirsdag kveld og onsdag formiddag, skriver de.

– Fare for overvann i tettbygde områder

Oransje varslingsnivå er det nest høyeste, og betegnes som en alvorlig situasjon. Hos Varsom står også de mulige konsekvensene av nedbørmengden som kommer det neste døgnet:

– Fare for overvann i tettbygde områder. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Noen steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager.

Varselnivået gjelder tilsynelatende for hele Fosen, bortsett fra Leksvik og Vanvikan i Indre Fosen kommune.

Det er oransje nivå rundt deler av Fosen. Foto: Yr.no

– Alvorlig situasjon

Også NVE har sendt ut oransje farevarsel. Fra tirsdag morgen til onsdag morgen er varselnivået om flomfare satt til oransje i Indre Fosen, deler av Trøndelag og Møre og Romsdal, mens det er satt til gult i Osen, Ørland og Åfjord kommuner.

Når det gjelder oransje farevarsel om flom, er dette betydningen ifølge Varsom:

– Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Gjentaksintervallet er mer enn 5 år. Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader.

Videre står det at det på grunn av mye nedbør og snøsmelting, ventes at vannføringen i bekker og elver øker i løpet av tirsdag og onsdag.