Fikk kun én søker på rektorstilling – vedkommende takket nei til jobben