Flytter til eneste Fosen-kommune i vekst: – Her skal vi bygge oss bolighus

foto