Dette sitatet fra striden har brent seg fast: «Ungene her ute gjør det ikke så godt på skolen, fordi de er etterkommere av fiskere og bønder»

foto