Slår alarm om forhold for ansatte: «Slitasjen på ansatte er svært høy. Tålegrensen for ytterligere fravær er nådd»

foto