Har gjennomført stort kongeørn-prosjekt på Fosen: Første gang GPS-sendere er brukt til å studere dietten til rovfugl

foto