Milliardgjeld fører til kutt i skole, helse og resten av drifta: – Eiendomsskatt anses nødvendig

foto