Har gjort to avhør av siktet i overgrepssak: – Gjenstår undersøkelser av lagringsmediene

foto