Slik svarer kommunen: – Det beklages at familien ikke opplever seg møtt på en god måte