Med vaktsamarbeid som omfatter mange kommuner vil det nødvendigvis oppstå situasjoner der det tar tid for vakthavende å nå fram.

Når politiet nå vurderer å legge om beredskapstjenesten er det mange hensyn å ta. Det å tjenestegjøre i distriktet må oppleves som så attraktivt at man er sikret kompetente søkere også i framtida. Arbeidsforholdene må legges opp slik at det er mulig å fungere både familiært og sosialt ved siden av yrket.

For en stor andel av publikum handler det mest om å føle at vi har en polititjeneste som gir trygghet. Trygghet for at man kan få bistand når situasjonen virkelig krever dette. Trygghet for at det er mulig å få snakke med en tjenestemann, eller -kvinne, som kjenner både kartet og terrenget i Fosen.

Det gjenstår å se hva slags omlegging det eventuelt blir av politiberedskapen i Fosen. Men når et alternativ som blir vurdert, ifølge lensmannen i Åfjord, vil gi en manko på åtte stillinger, da høres det forslaget ikke særlig fornuftig ut. Færre tjenestemenn på vakt, sjøl om de må bytte ut godstolen i stua med kontorstolen på lensmannskontoret, høres ikke akkurat betryggende ut!